Info-momenten
Gedurende het schooljaar heb je als ouder(s) en peuter verschillende momenten om kennis te maken. Hieronder de agenda van het schooljaar 2017-2018.

De Springplank organiseert gedurende het schooljaar verschillende info-momenten. Op elk van deze info-momenten ontmoeten ouders de directeur, een of meerdere leerkrachten en uiteraard andere ouders die een geschikte school zoeken in de buurt.

Regelmatig worden er info-ochtenden georganiseerd voor ouders van nieuwe kleuters die dit of volgend jaar voor de eerste keer naar school zullen gaan. Beiden zijn van harte welkom om een info-ochtend bij te wonen. Terwijl de kleuters al spelend de klas mogen ontdekken, krijgen de ouders uitleg over de werking van de school en het verloop van een doorsnee dag in de klas.

Tijdens de info-avonden wordt de projectaanpak toegelicht en wordt er ingegaan op een aantal aspecten die belangrijk zijn bij het kiezen van een school. Tijdens de info-momenten zullen er altijd een of meerdere ouders van het Ouderinitiatief aanwezig zijn. 

Fotografie: Wietse Visser

Januari

Open Dag Impuls & de Springplank
31 januari 09.30-13.00 uur

Februari

Inloop-ochtend  
2 februari 09.00-11.00 uur

April

Inloop-ochtend  
11 april 09.00-11.00 uur
   
Scholenmarkt de Elisabeth Paulusschool
24 april 18.30-21.00 uur

Mei

Inloop-ochtend  
16 mei 09.00-11.00 uur

Juni

Inloop-ochtend  
22 juni 09.00-11.00 uur

Oktober

Open Dag Impuls & de Springplank
4 oktober 09.30-13.00 uur