Info-momenten
Gedurende het schooljaar heb je als ouder(s) en peuter verschillende momenten om kennis te maken. Hieronder de agenda van het schooljaar 2019-2020.

De Springplank organiseert gedurende het schooljaar verschillende info-momenten. Op elk van deze info-momenten ontmoeten ouders de directeur, een of meerdere leerkrachten en uiteraard andere ouders die een geschikte school zoeken in de buurt.

Regelmatig worden er info-ochtenden georganiseerd voor ouders van nieuwe kleuters die dit of volgend jaar voor de eerste keer naar school zullen gaan. Beiden zijn van harte welkom om een info-ochtend bij te wonen. Terwijl de kleuters al spelend de klas mogen ontdekken, krijgen de ouders uitleg over de werking van de school en het verloop van een doorsnee dag in de klas.

Tijdens de info-avonden wordt de projectaanpak toegelicht en wordt er ingegaan op een aantal aspecten die belangrijk zijn bij het kiezen van een school. Tijdens de info-momenten zullen er altijd een of meerdere ouders van het Ouderinitiatief aanwezig zijn. 

Fotografie: Wietse Visser

Open Dagen

2020  
5 februari 09.00 - 11.00 uur
13 mei 09.00 - 11.00 uur