Licht, ruim en nieuw gebouw

In januari 2014 hebben we onze prachtig gerenoveerde school weer in gebruik genomen: een licht, uitnodigend, duurzaam, ruim opgezet gebouw als eindresultaat. Met aan de achterkant de mooiste speelplaats van heel Amsterdam. Dat gun je toch ieder kind?

Het vernieuwde gebouw aan de Robert Scottstraat heeft twee verdiepingen. Op de begane grond is de kinderdagcampus en de aula. Op de eerste verdieping bevinden zich de voorschool, de b.s.o. ruimtes, de klaslokalen voor de onderbouw, het handvaardigheid lokaal, het speellokaal, de ib-ruimte, de personeelsruimte, de administratie en de directiekamer. Op de tweede verdieping zijn de lokalen voor de midden- en bovenbouw, de taalklassen en de bibliotheek. De gymzaal is half verdiept, en te bereiken via de podiumtrap. Aan de achterzijde, grenzend aan het schoolgebouw, bevindt zich het mooiste schoolplein van Amsterdam met veel groen en speelgelegenheden voor de kinderen.

In ons gebouw zijn behalve de school ook “Kindercampus de Springplank” van stichting Impuls gehuisvest: kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang en de voorschool. Een compleet dagaanbod wat betreft kinderopvang. Een aantal buurtactiviteiten vindt plaats in de ouderkamer en de aula.

Fotografie: Wietse Visser