Kunst en cultuur

Cultuuronderwijs verrijkt kinderen. Het doet een beroep op hun creativiteit, flexibiliteit en oplossend vermogen, belangrijke vaardigheden die hun helpen hun plek te vinden in een snel veranderende wereld. Zo heeft deze school o.a. een lange samenwerking met Het Concertgebouw.

Brede School de Springplank voldoet aan de Amsterdamse convenant Cultuureducatie. In dit convenant is de afspraak vastgelegd dat de school drie uur per week aan cultuureducatie besteedt. Brede School de Springplank heeft ervoor gekozen om zich te ontwikkelen in muziekeducatie, beeldende vorming en cultureel erfgoed. Onze methode van wereldoriëntatie is hierin leidend. In samenwerking met MOCCA is er voor de periode 2015-2019 een cultuurbeleidsplan geschreven.