Sportief profiel

De Springplank heeft een sportief karakter. Wat inhoudt dat de kinderen 2x per week gymles krijgen, er gewerkt wordt met bewegingstussendoortjes en dat de naschoolse activiteiten gericht zijn op sport. Bij deze activiteiten leren ze om te gaan met zowel overwinning als verlies. Iets waar ze hun leven lang voordeel van zullen hebben.

Elk kind heeft de natuurlijke drang om te spelen en ons lesprogramma sluit aan op die natuurlijke drang. Kinderen vinden dat leuk en het zorgt voor extra betrokkenheid. Sport zit vol leermomenten. Momenten waarbij een kind leert te winnen en te verliezen en keuzes te maken. Een sociale bezigheid waar het aankomt op samenwerking en duidelijke afspraken. Uw kind leert bij ons niet alleen de regels te accepteren maar deze ook toe te passen.

Twee maal per week krijgen al onze leerlingen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wij verzorgen MRT voor kinderen die minder makkelijk bewegen. Tussen de lessen door worden 'bewegingstussendoortjes' gedaan om houding, beweging en ontspanning te integreren in het werken. Tijdens de pauzes wordt het schoolplein als speelplein ervaren. Ons naschools aanbod is voornamelijk gericht op sportieve activiteiten. Binnen de lessen bewegingsonderwijs wordt ook kennis gemaakt met verschillende sporten en sportverenigingen. Minimaal twee keer per jaar hebben we een sportdag: één binnen en twee buiten.

In de lessen bewegingsonderwijs maar ook tijdens het buitenspelen wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan sportief gedrag met betrekking tot winnen en verliezen. Het komende schooljaar willen ons gaan richten op 'De Vreedzame School'. Het vergroten van de verantwoordelijkheid van de leerlingen d.m.v. mediation, het opzetten van een leerlingenraad en het vergroten van de ouderbetrokkenheid zijn de drijfveren hierin. 

Uiteraard hoort bij een sportieve houding ook een gezonde levenswijze. Daarom trakteren èn eten we gezond op de Springplank.